Gravferd

Den norske kirke yter gravferdstjenester for hele befolkningen uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn.

Du kan lese mer om våre tjenester på nettsidene til Gravplassmyndigheten i Tønsberg. Som kirkesamfunn ønsker vi å være tilstede med håp i menneskers liv, også når livet er tungt. Våre ansatte kan være gode samtalepartnere i møte med sorg og motgang.

Mange ønsker gravferd i kirken med prest og organist tilstede. I en kirkelig gravferdsseremoni takker vi for livet som har vært og overgir den døde i Guds hender. Ta kontakt dersom du har spørsmål, eller ønsker noen å snakke med! Kirkekontoret i Tønsberg, 33 37 47 00.