Hverdagsliv i kirken

I kirken er det regelmessige gudstjenester. Det foretas dåp, konfirmasjon og nattverd. Vanligvis er det gudstjeneste tre søndager i måneden, samt i høytider. Ved enkelte anledninger holdes det også gudstjenester i friluft, og ved noen av bosetningene utenfor Longyearbyen.

Det er mulig å gifte seg i Svalbard Kirke. For folk som ikke bor på øygruppen, foretas dette på dager fra tirsdag – fredag. Vigsler foretas etter norsk ekteskapslov, og de samme papirer må forefinnes som ved vigsler på fastlandet. Det er mulig å bli døpt og konfirmert i Svalbard Kirke på samme måte som i kirker på fastlandet.

Livet på Svalbard er sårbart, og fra tid til annen skjer det ulykker eller plutselig sykdom. Kirken er aktivt tilstede i krise og sorgarbeid. Selve begravelsen skjer som hovedsak på fastlandet, men det arrangeres til tider en minnestund eller båreandakt på Svalbard. Svalbard kirke fungerer også som pårørendesenter ved ulykker.