Svalbard kirke har et aktivt barne og ungdomsarbeid. I listen under kan du lese mer om de forskjellige aktivitetene.