Våre kirkebygg

I Steinkjer kommune har vi fra 1/1-2020 (etter sammenslåing med Verran kommune) 14 kirkebygg som Steinkjer kirkelige fellesråd forvalter. Av disse er det 12 kirker og 2 kapeller. I tillegg forvalter Steinkjer kirkelige fellesråd et gravkapell (se gravferd)