Gravferd

Steinkjer kirkelige fellesråd har det offentlige gravplassansvaret i kommunen og skiller seg ut fra den kirkelige virksomheten for øvrig. Området har en egen lovgivning (gravplassloven mv) med en egen fanebestemmelse: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Det kirkelige fellesrådet har derfor to roller: Et kirkelig organ som driver sin virksomhet i medhold av trossamfunnsloven i trossamfunnet Den norske kirke og et organ som driver den offentlige gravplassforvaltning for alle innbyggerne.