Gravferd - lokaler til seremoni

Den norske kirke anvender Sortland kirke, Sigerfjord kirke og Indre Eidsfjord Kirke ved gravferdssermonier i Sortland kommune. Dersom andre tros- og livssynsorganisasjoner benyttes, kan disse kontaktes direkte for spørsmål om lokaler til gravferdssermonien.