Vigsel i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. Noen ganger er det bryllup med mye pomp og prakt.  Andre ganger er det i all enkelhet med bare forlovere og noen få andre til stede. Uansett er det en stor dag for dem som som lover hverandre troskap livet ut og ønsker Guds velsignelse for framtiden sammen.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir paret hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Første trinn for kirkelig vigsel i Sortland sokn er å kontakte kirkekontoret 76 10 99 10 for tid og sted for vielsen.  Prøving av ekteskapsvilkårene foretas av folkeregisteret og papirene må være på kirkekontoret i god tid før vigselen. Dersom det er spesielle ønsker i forhold til musikk må det avtales i god tid i forveien.  Ofte er det samtale med prest og organist i uken før selve bryllupet. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.

Unable to show searchform here, because there is no searchpage setup for the local unit. Fix this by adding a searchpage right below the local startpage