Saemien Åålmege

Saemien Åålmege (SÅ), samisk menighet i sørsamisk område. Kultur- og kirkedepartementet fastsatte ordning for samisk menighet i sørsamisk språkområde i første omgang som prøveordning fra 2009 til 2012. Departementet ga Kirkemøtet myndighet til å etablere egne ordninger for kategorialmenigheter fra 2014. Kirkemøtet vedtok å etablere en permanent sørsamisk menighet på Kirkemøtet 2015. SÅ er et nettverk for å knytte sammen et lite folk som er spredt over et stort geografisk område. Det sørsamiske området strekker seg inn i fire fylker, fire bispedømmer, i mange tilfeller er det også naturlig å samarbeide over landegrensene til Sverige. Ved opprettelsen av SÅ gis det mulighet for å etablere et manntall for direkte valg av menighetsråd. Det er i tråd med demokratiseringsprosessen til Den norske kirke. Den som blir medlem i samisk menighet, fortsetter å være medlem i sin lokale menighet og forholdet til menigheten der man bor blir uforandret.

Saemien Åålmege