GRAVFERD

Den norske kirke skal yte gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn. Kirkelig fellesråd har ansvar for at gravplasser forvaltes i samsvar med gjeldende bestemmelser. Gravstell av graver kan bestilles på følgende nettside: https://www.Gravstell-i-rennebu.webnode.com