Mange feirer dåp og bryllup på Røros. Både de som bor i kommunen og folk som kommer til Røros for anledningen. Ta kontakt med kirkekontoret på epost eller telefon for å bestille dåp eller bryllup. post@roroskirke.no