Konfirmasjon

Uansett om du tror, tviler,er nysgjerrig eller bærer et håp er du velkommen som konfirmant i kirka!

I konfirmanttida får du lære mer om deg selv og mer om Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med oss som jobber i kirka og andre på samme alder som deg selv. Sammen forsøker vi å skape et rom og et fellesskap der det er godt å være for alle. Vi snakker om livet – på godt og ondt, om tro, håp, kjærlighet og om Gud. Vi håper du stiller med et åpent sinn, at du ønsker å delta og lære masse nytt.

Samtidig håper vi å kunne gi deg mange nye opplevelser og gode minner!

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Velkommen som konfirmant!