Gravferd

Ved et dødsfall må de som står nærmest, i løpet av relativt kort tid, forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål - valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted.

Vanligvis er det et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske vedrørende seremonien, men det er fullt mulig for pårørende å ordne dette selv.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokalet, åpne grav og skaffe organist.

Vi har utarbeidet en brosjyre som gir svar på flere spørsmål knyttet til grav og gravferd. Link til brosjyren ligger under denne teksten.