Velkommen til dåp i kirka!

Nedenfor finner du lenke til dåpspåmelding og annen nødvendig informasjon om dåpshandlingen

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. En hellig handling hvor Gud møter oss.

Større barn, ungdom og voksne blir også døpt i Den norske kirke.

Gjennom dåpen blir man medlem i Den norske kirke, og i det verdensvide kristne fellesskapet.

"Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Matt 28,18-20