Barn og unge

Oddernes menighet har faste tilbud for barn og unge - som kor, Drømmeverksted, søndagsskole og ungdomsarbeid. I tillegg har vi trosopplæringsarrangement - da inviteres barn og mellom 0 og 18 år ved brev i posten. Mottar du ikke informasjon, men ønsker å delta - ta kontakt!

I menyen under finner du de ulike aktivitetene delt opp etter: "Under skolealder", "Barneskole", "Konfirmasjon", "Ungdomsskole og "videregående".