Konfirmasjon

Påmeldingslink vil du finne på denne siden 3.juni kl.12.00. Påmeldingen-lenken ligger når du trykker på den blå firkanten lenger nede på siden. For å få det konfirmasjons-tidspunktet du ønsker deg gjelder det å være tidlig ute!

Konfirmasjon er en gammel kristen tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen.

Her får man en innføring i den kristne tro, og konfirmasjonstiden avsluttes med en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter som ble gitt oss i dåpen. Vi ønsker deg velkommen til en spennende, gøy og utviklende konfirmasjonstid i Oddernes menighet!

Sitat

Målet vårt er at du skal finne mer ut av hvem Gud er og hva det vil si å være en kristen. Gud ønsker å møte deg, og vi håper at konfirmasjonstiden kan være en arena for det. Konfirmasjon er ikke å avlegge et løfte om at du vil tro på Jesus, men det er å si ja til å lære om hvem Jesus er og hva den kristne tro kan bety for deg. Håper du sier ja til den muligheten. Lykke til!

Kateket Rachel Åsan Holbæk.

Tid for å tenke og oppleve

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer