Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget

Her kan du lese om årets kandidater til menighetsrådet i Oddernes menighet.

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget

 

1.

Vidar Jakobsen, 62 år bor på Gimlekollen og jobber i Glitre Nett med el.sikkerhet og beredskap. Trives best sammen med familie og venner. Fjellturer, hytteliv, vedhogst, elgjakt, gammel moped -er også noe som jeg liker å bruke tid på.

Vi flyttet til menigheten i 1990 og har siden vært aktive i Oddernes. 

Det er stort mangfold av tilbud i vår menighet som vi må opprettholde. Det er viktig å tilrettelegge for at unge familier finner sin plass. Barnas og Tacofredag er kjempebra! Kanskje er det også rom for mer barne -gråt/latter på ordinære gudstjenester.


2.

Helje Kringlebotn Sødal, 61 år, bor i Kuholmsveien på Lund, jobber som professor i kristendomshistorie ved UiA.

 

Jeg går på gudstjenester og er med i voksengruppa i Oddernes. Jeg har er vant til forskjellig råds- og styrearbeid fra jobben min og fra frivillig arbeid, og for tiden sitter jeg i styret til Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Tidligere har jeg for eksempel sittet i styret for Ansgar høyskole og i Mellomkirkelig Råd, og jeg har redigert menighetsblad i en årrekke.  

 

Hvis jeg blir valgt inn i menighetsrådet, er jeg særlig opptatt av å få utvidet søndagsskoletilbudet og få engasjert flere i «mellomgenerasjonen» (20-50 år).

 

3.

            Ivar Walseth 65 år uføretrygdet Sivilingeniør.

Bor i omsorgsleilighet på presteheia på grunn av funksjonshemninger etter hjerneslag, men vårt hjem er i Ole Bulls gate, nedre Lund.

Jeg har de siste årene vært med i gudstjenesteutvalget og 3g teamet pluss at jeg har vært vara til menighetsrådet, siste året fast møtende 1, vara.

Jeg drømmer om mer aktivt bønneliv i menigheten, gjerne med regelmessige felles bønnemøter. For øvrig brenner jeg for diakonalt arbeid, ikke minst i forhold til våre nye landsmenn.

Jeg har også lyst til å jobbe for undervisning utenom gudstjenestene.

 


4.

Ragna Helene Stendal. 71 år.

Bor på Gimlekollen og er pensjonist.
I Oddernes menighet er jeg med i bønnetjenesten, som dåpsvertinne og medliturg.
Jeg ønsker mer bibelundervisning for voksne i vår menighet.

 

5.

Johan Roland, 60 år og bor på Kongsgård I. Bygningstakstmann i egen bedrift.
Født og oppvokst i Kristiansand, gift, to voksne barn som ikke lenger bor hjemme. Glad i naturen og den roen som vi der får, samt menneskene rundt meg. Evig tidsoptimist med mange jern i ilden.

Jeg selv og begge barna er døpt i Oddernes kirke. Jeg har deltatt som frivillig i menigheten i mange år, som har gitt meg mange gode relasjoner. Derav satt jeg flere år i det som den gang var «Undervisningsutvalget», og har i siste periode vært èn av flere vara til menighetsrådet. I dag sitter jeg også styret i Gimletun Forening (barnehagebygget i Bergtorasv 8) Utover dette har jeg alltid hatt et bein eller to innen Krostiansand Røde Kors, samt flere styreverv i idretts- og foreningslivet.

Jeg trives med å jobbe i team, og få ut positive resultater av dette. Joda, jeg ser behov for å gjøre Oddernes Menighet til et naturlig samlingspunkt 7 dager i uken i alderen 0-120 år for alle mennesker i nedslagsfeltet. Uavhengig av personlig status.


6.

Øyvind Berntsen, gift, 64 år, bor på Presteheia, pensjonist fra 1/9-23, 3 voksne barn og 6 barnebarn.

Jeg har vært tilknyttet Oddernes menighet siden vi flyttet til Gimlekollen i 1991. Opp gjennom årene har jeg i Oddernes menighet vært engasjert i familiearbeid, speider, unge/voksne, styret for Gimletun og ellers deltatt aktivt i det ordinære menighetsliv. I tillegg har jeg vært engasjert i NMS - både lokalt og i utlandet. Så har jeg også noen år vært styremedlem i Stiftelsen Shalam som driver et arbeid i kristen regi for rusmisbrukere i Kristiansand. Jeg har ikke tidligere vært engasjert i menighetsrådet pga jeg har vært ansatt som økonomisjef i bispedømmerådet og de siste årene som økonomisjef i Kirkerådet.

Mine interesser er mye knyttet til familien (barn og barnebarn) og turer i fjellet - sommer som vinter.

Jeg ønsker å bidra til at Oddernes menighet kan være et engasjert åndelig hjem for alle oss som bor i menigheten. Så har jeg et  ønske/drøm om en jevnlig grunnleggende bibelundervisning, da jeg tenker at det er fra skriften vi best henter impulser og kraft for den enkeltes tro og menighetens liv og vekst. Videre ønsker jeg et levende og aktivt barne- og ungdomsarbeid - for barna og de unges egen del og som en døråpner inn til familiene i menigheten. 


7.

Heidi Aune Solaas, 61 år, gift med Kristen og vi har bodd på Brinken på Kokleheia siden 1985, med våre tre barn.

Familien har vært den sentrale og viktigste oppgaven for meg.

Jeg har utdanning som sykepleier, den tok jeg her i Kristiansand, og har jobbet på Sørlandet sykehus de aller fleste årene, med rehabilitering på avdeling AFR på Kongsgård.

Jeg har også en veilederutdanning som Gestaltveileder fra Meta-Senteret i Søgne. Og er også utdannet Mindfulnessinstruktør fra Creationwork i Sandvika. Disse utdanningene har vært viktige for meg i arbeidet som sykepleier, i møte med mennesker, både pasienter og pårørende, i store livskriser etter hjerneslag, ulykker og annen alvorlig sykdom.

Vi har hatt Oddernes som vår menighet siden 1989. Vi har deltatt i familiearbeid og gudstjenester. 

Seint på 90-tallet, etter å ha jobbet noen år hjemme med tre barn og som dagmamma, tok jeg noen fag ved Stavanger høyskole innen diakoni, administrasjon, kirkeledelse, prosjektarbeid, sjelesorg. Jeg fikk tilbud om 1 år i 20% engasjement i Oddernes menighet der de ønsket å utvikle og starte et familiegudstjeneste-tilbud, på søndag ettermiddag. Dette engasjementet fortsatte jeg i som frivillig i samarbeid med staben i 2 år til.

Jeg har ønsket å forstå mer av situasjonen for mennesker i kristne miljø som ikke så lett finner sin naturlige tilhørighet der, som kjenner på utenforskap og ensomhet. Det gjorde at jeg intervjuet 5 homofile menn og far til en av de, alle med røtter i kristne miljø også en med tilhørighet til Oddernes menighet. Noe som resulterte i en bok, støttet økonomisk av Cultiva og gitt ut i 2021, med bokslipp i Kristiansand Domkirke. 

I 2000 begynte jeg igjen som sykepleier.

De senere årene har jeg vært engasjert i mindre fora i menigheten der dialog, samtaler og det sosiale har stått i fokus, jeg var med og startet Kvelds og har deltatt i planleggingen av Voksengruppa noen år nå.

Jeg har satt pris på menighetens samarbeid med Aeropagos og deltatt på «Stille bønn/meditasjonskvelder». 

Har deltatt på og likt å få ny kunnskap ved undervisning om Eneagrammet og Filosofiske kurskvelder.

Jeg har likt å være med i mindre grupper  i menigheten og har ikke tenkt at menighetsråd kunne være aktuelt for meg, før nå! Jeg er nysgjerrig på menighetsrådets arbeid og kan ha lyst til å være med og få en større oversikt over menigheten og å bidra med engasjement!

Jeg har et sterkt ønske om en menighet som betyr en forskjell i «bygda vår», som Ivar N. så fint kaller menighetens nedslagsfelt!

Folk skal helst merke det, hvis menigheten plutselig ble borte! Jeg tenker Gud har tenkt  menigheten skal dekke noen behov, der vi bor, og jeg leter etter hvilke behov har menneskene i vår menighet?


8.

Jorunn Kristine Myklevoll, født 1955.  Bor på Oddemarka, nær Oddernes kirke.

Er utdannet psykiatrisk sykepleier, er nå pensjonist.  Gift med Lars.  Har 4 bonusbarn, og er bestemor til August, Sverre og Vega.

Jeg er opptatt av miljø og klima. Trives ute i naturen. Liker hagearbeid.  Slapper av med interessant lesestoff på sofaen.

 

Jeg er med i bønnetjenesten, jubileumstjenesten og er dåpsvertinne.

Jeg er 5. kandidat på Bønnelista i Agder og Telemarkbispedømme til kirkevalget.

 

Jeg ønsker at menigheten er et sted en søker til for åndelig påfyll og bønnefellesskap, og ønsker at det viktige og verdifulle barne- og ungdomsarbeidet fortsetter, slik at mange barn og unge blir kjent med Jesus.

 

 

9.

Hans Kristian Arnesen, 69 år, bor på Gimlekollen.

            Utdannet sivilingeniør, har drevet eget byggefirma i 40 år, nå er jeg pensjonist.

Mine interesser: Jeg er glad i familien, barn og barnebarn. Jeg er glad i friluftsliv, sommer og vinter, glad i hytta på Bortelid, og båten. Og har mange gode venner.

Har vært aktiv i menigheten i mange år, og har vært med i menighetsrådet 2 omganger tidligere .Har også en årrekke med barnearbeid og speiderarbeid. For øyeblikket er jeg også i husstyret for menighetshuset.

Ønsker for menigheten:  Legge til rette for gode treffsteder som kan skape gode miljøer for alle aldersgrupper i menigheten.

 

 

10.

Gudrun Johnsen, 67 år og pensjonist, bor på Sødal. 

Jeg har deltatt på kurset »Smak av åndelig veiledning» og deltar nå  i lyttegruppe som møtes en gang i mnd. Går til gudstjenester og  bidrar som frivillig sporadisk i menigheten.

Jeg ønsker at Oddernes skal oppleves som en inkluderende menighet  det er godt å tilhøre for alle aldersgrupper.

 


 

11.

Kirsten Vedå, 71 år pensjonist og bor på Kokleheia.

Har stor familie.

Jeg har tilhørt Oddernes det meste av mitt voksne liv., og vet at det er veldig viktig med barne- og ungdomsarbeid , så en får hele familien med.

Den viktigste prioriteringen for meg nå, er gudstjenesten.

Den er jeg veldig glad i.

Som pensjonister er vi mye i Hellas, der vi har et hus.

 

 

12. 

Cheryl Elizabeth Macdonald.

 

 

 

 

13.

Andrea Mykjåland-Wergeland, 28 år, bor på Justneshalvøya,

og jobber som Bioingeniør i blodbanken.

Jeg har sittet i menighetsrådet de siste to periodene. 

Mine ønsker at Oddernes menighet skal være en god plass å være, der alle føler seg velkommen. 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Oddernes kirke

Jegersbergveien 6,
4630 Kristiansand
Organisasjonsnr: 976 992 555
Kontonr: 3000 07 70090
Vipps: 11 66 43

Tlf: 38 19 68 00

Ved spørsmål om utleie av menighetshus: 917 93 239 (Thor Erling Holte)

eller 900 63 223 (menighetskontoret)

Kontortid: Tirsdag til fredag
kl. 10.00-14.00.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"