Kirkene i Nordkapp

I Nordkapp sokn er det tre kirker i menighetens eie. I tillegg leier menigheten den privateide Gjesvær kirke til gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Nedenfor finner du mer informasjon om kirkene, og informasjon om utleie av kirkene.

Foto: Niels Westphal