Konfirmasjon i Nordkapp

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Konfirmantåret i Nordkapp starter i september og avsluttes pinseaften med konfirmasjonsgudstjenester. Gjennom året er det en del samlinger på Menighetshuset, innsamlingsaksjon, gudstjenester m.m.

I tillegg blir det en pilgrimsvandring til Nordkapp i løpet av konfirmasjonsåret.

Nedenfor finner du linker til mer informasjon om konfirmasjon generelt, og om konfirmasjon i Nordkapp menighet spesielt. Du finner også link til påmeldingsskjema.