Kirkene i Nordkapp

I Nordkapp sokn er det tre kirker i menighetens eie. I tillegg leier menigheten den privateide Gjesvær kirke til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.