Dåp

Velkommen til dåp i Nord-Aurdal. Å ta med barnet sitt til dåp er lang tradisjon i Norge. Dåpen blir kanskje den første store festen for barnet deres - når familie og venner samles for å feire det nye livet? I dåpen blir barnet dessuten en del av et større fellesskap: Menigheten og kirken.

Slik selve livet er et mysterium, er dåpen også et mysterium: Et vindu åpent mot livets og kjærlighetens opphav og opprettholder. En handling i undringens tegn – i tillit til at alle sier «ja»: Gud sier ja. Helt fra dag én har Gud sagt ja til barnet deres.

Gud elsker alle - alltid. Dere sier ja. Ved døpefonten svarer dere ja til at den lille skal tilhøre kirken og vokse opp med den kristne tro. Dette står dere ikke alene om. Kirken sier også ja. Med stor glede ønsker menigheten barnet deres velkommen som medlem i kirken.