Om oss

Nord-Aurdal kirkelige fellesråd er et offentlig organ og forvaltningsorgan for de seks soknene: Ulnes, Svenes, Skrautvål, Tingnes, Aurdal og Tisleidalen. Soknene tilhører Valdres prosti og Hamar bispedømme. Fellesrådets ansatte, sokneprester og prosten utgjør til sammen kirkestaben i Nord-Aurdal.