Styrket fellesskap

Vi ønsker å styrke fellesskapet

Styrket fellesskap

Du er velkommen til å delta! 

Her er ulike grupper for barn, ungdom, voksen og familie. Her kan du lese om hvem gruppen passer for i alder, hva de driver med, hvor og når. Navn på hvem du kan ta kontakt med finner du også. Se nettsidene www.melhusbedehus.no og www.kirken.no/melhus.
Følg oss gjerne på www.facebook.com/melhusbedehus.

Hva skjer kalendere gir deg oversikt over arrangement.
Se her for oversikt over grupper og når de har faste samlinger.

I november og juni hvert år samles ledere for grupper tilknyttet Melhus bedehus og Melhus kirke for å koordinere neste halvårs program.
Fellesskapskomiteen bruker et arbeidsnotat for Storfellesskapet i Melhus.
Vi ønsker at dette skal være et bidrag til å utvikle fellesskapet.


Litt historikk:
Styrket Fellesskap prosjektet
Prosjektet ble etablert på årsmøte i 2009 og var besluttet å vare i 3 år.Fellesskapsstyret ledet arbeidet i 2011 og rapporterte til årsmøte for Melhus bedehus i februar 2012. Arbeidet fortsetter og det er etablert en Fellesskapskomite som arbeider sammen med Bedehusstyret. 

Styrket Fellesskap 2011
Fellesskapsbyggende og utadrettede aktiviteter
o Storfellesskap
o Bønnemøter
o Møteplanlegging - Koordineringsmøte for alle grupper/lag/foreninger tilknyttet Melhus bedehus
o Sommeravslutning
o Samlingsfest - felles start på høsten for alle. Arrangert av Bedehusstyret
o 25. års jubileum for Melhus bedehus - Invitasjon, program og jubileumsgave
o Møte mellom Bedehusstyret og Fellesskapsstyret
o Nettsider og sosiale medier


Fellesskapsstyre etablert
Interimsfellesskapsstyre vedtatt og Styrket Fellesskap prosjektet fortsetter på sitt tredje år.
Fellesskapsstyret skal tenke helhetlig om arbeidet som drives ut fra Melhus Bedehus, herunder;

• at virksomheten ved Melhus Bedehus formidler ”Et åpent fellesskap”
• å koordinere møter og arrangementer ved å sette opp jevnlige møteplaner.
• påse at det er aktiviteter som er fellesskapsbyggende og utadrettede. Fellesskapsstyret kan på eget initiativ iverksette slike aktiviteter.
• ved behov være med å hjelpe lag og grupper og formidle ressurser.
• gi råd, støtte og veiledning
• å ha ansvaret for nettsidene knyttet til Melhus Bedehus

 

Styrket Fellesskap 2010
Det ble arrangert møte med alle grupper, lag, foreninger og kor knyttet til Melhus bedehus hvor vi så på strukturendring i arbeidet på bedehuset. Videre ble det utarbeidet forslag til etablering av en Fellesskapsstyre/komite.


Nettsider lansert
Nettsider for Melhus bedehus med ny grafisk profil lansert på samlingsfest 5. september 2010 www.melhusbedehus.no


Rapport fra Styrket Fellesskap
Styrket fellesskapStyrket Fellesskap gruppen la fram sin rapport på årsmøte for Melhus bedehus:
Rapport Styrket Felleskap 2010.pdf

Arbeidsgruppas har jobbet med:
1. Hvordan styrke fellesskapet på bedehuset?
2. Hvordan nå nye mennesker og grupper på Melhus med evangeliet?
I tilknytning til disse spørsmålene har arbeidsgruppa sett på en ny struktur som kan være mer hensiktsmessig enn dagens.

 

Et bilde
Under arbeidet i Styrket fellesskap gruppen fikk ei av deltakerne følgende bilde:Trekkfugler”Jeg så for meg trekkfugler på vei sørover —> mot målet sitt.
Alle disse fuglene var oss som går på bedehuset. Jeg fant ut at trekkfugler faktisk øker rekkevidden sin med 71 % ved at de flyr SAMMEN! Vingeslagene til hver enkelt fugl skaper en oppdrift for den neste fuglen.

Slik kan vi sammen minske hverandres arbeidsbelastning og samle opp energi til målet, å vinne mennesker til Gud” 

 

Samlinger for Styrket Fellesskapsgruppen
Personer fra de ulike gruppene som er knyttet til Melhus bedehus deltok på samlinger i Fellesskapsgruppen gjennom året 2009. Informasjon fra samlingene ble publisert på bloggen styrketfellesskap.wordpress.com.

 

Bønnesamlinger er i gang
Ønske om felles bønnemøter er et av forslagene som har kommet fram under styrket fellesskap samlingene. Det ble etablert Morgenbønn lørdag i oddetallsuker kl 9:00-10:00.
”Ora et labora” var valgspråket til Benedikt fra Nursia, grunnleggeren av klostervesenet i Europa. Det latinske uttrykket betyr ”Be og arbeid”.

Styrket fellesskap
Vårt løfte Et åpent fellesskapMaterialet som kom fram under idédugnadene ble på årsmøte besluttet å arbeide videre med.
En arbeidsgruppe bestående av ledere og andre interesserte fra foreninger og lag på bedehuset ble etablert og fikk følgende mandat:
• Gruppas viktigste mandat blir å finne ut hvordan visjonen for Melhus bedehus kan virkeliggjøres (utvikle en strategi). Da snakker vi både om hvordan vi kan styrke fellesskapet på bedehuset og hvordan vi kan nå nye mennesker på Melhus med evangeliet.
• Arbeidsgruppa bes jobbe videre med en ny struktur som går utenpå det eksisterende for bedehuset i dag. En struktur som vil ivareta det gamle og det nye.
• En viktig del av jobben til arbeidsgruppa blir å søke Gud i bønn. Dette gjør vi i visshet om at ”hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves” (Salme 127,1). 

 

Styrket fellesskap kjøres som et eget prosjekt over 3 år, for å informere om prosessen ble det etablert en blogg styrketfellesskap.wordpress.com (ikke aktiv lenger).
Arbeidet i gruppa har brukt en styringspraksis som metode i prosessen, se illustrasjon.
Strategi – Struktur – Kultur – Drift  -> Frukt

 
Nettsider
Det ble jobbet videre med nettsidene og den grafiske profilen. Det ble også i større grad satt fokus på forankring hos grupper/lag og Bedehusstyret. Arbeidet i Styrket fellesskap gruppen gav nyttige innspill til utformingen av nettsidene.


Idédugnad
LegohusIdé-dugnads kvelder hvor alle grupper, lag, kor, foreninger i og rundt Melhus bedehus ble invitert.
Prosjektgruppen for nettsidene så at de måtte få mer tak på – ”hvem er Melhus bedehus?”. Idédugnadene i januar 2009 viste at det er et stort engasjement knyttet til Melhus bedehus. Bedehuset rommer et mangfold av grupper og aktiviteter. De som betrakter bedehuset utenfra vil derimot oppfatte oss som ett hus. Noe av ønsket med idédugnadene har vært å hjelpe oss til å se oss selv på den samme måten - som ett hus.

I løpet av idédugnadene satte vi ord på både sterke og svake sider ved fellesskapet på bedehuset. Fellesskapets ideelle egenart ble formulert som ”et sentralt møtested som oppleves som et åpent og inkluderende fellesskap.”
Vårt løfte ble da ”et åpent fellesskap”.
Resultatene fra idédugnadene dannet et viktig grunnlag for utformingen av nettsidene for Melhus bedehus.


Panlegging 2008
Planlegging av nettsider starter

En av de første aktivitetene i nettsideprosjektet var en spørreundersøkelse sendt til personer som er knyttet til Melhus bedehus. På spørsmålet om de ønsker nettsider for Melhus bedehus, var svaret ”ja” fra alle.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Melhus bedehus

Besøksadresse:
Lenavegen 50 i Melhus sentrum
www.melhusbedehus.no

Postadresse: 
Postboks 20, 7221 Melhus

E-post: post@melhusbedehus.no
Kontonummer 4230.48.02000
Vipps 600103

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"