Voksen/Familie

- skapt til fellesskap

Møteplass, fellesskap, dele hjertesak, gi og få omsorg, bry seg, knytte vennskap, hjelpe andre, inspirasjon, påfyll, sang, musikk.....

Vi du være med i og bygge fellesskap? Preget av Guds kjærlighet og basert på en felles tro? Her er ulike grupper du kan bli med i, du er velkommen!