Gravferd i kirken  NB! Denne delen av siden er under utforming og vil tilpasses lokale forhold i Strømmen menighet og Lillestrøm kirkelige fellesråd.