Gravferd i kirken

NB! Denne delen av siden er under utforming og vil tilpasses lokale forhold i Blaker menighet og Lillestrøm kirkelige fellesråd.