Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

Konfirmasjon er en gammel tradisjon. I Den norske kirke er konfirmasjon en forbønnshandling som bekrefter løftene Gud ga da du ble døpt. I konfirmasjonstiden lærer du hva kristen tro har med ditt liv å gjøre.

Alle 14-åringer inviteres til å delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. I løpet av konfirmasjonstiden bestemmer du selv om du ønsker konfirmasjon. Konfirmasjon er for de døpte. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.