Vielse i kirken

Bryllup er en fest for kjærligheten.  To mennesker lover å elske hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager, resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene gis med vitner til stede.

Å inngå ekteskap eller vigsel er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Et bryllup kan være enkelt eller påkostet. Bryllupsfolket kan være unge eller godt voksne, kvinne og mann, eller to av same kjønn. Den norske kirke tilbyr kirkeleg vigsel til alle par som ønsker dette. Dersom du velger kirka der du bor, er det heilt gratis.

Kirkemøtet vedtok i 2017 en ny liturgi, som kan benyttes både av likekjønnede og ulikekjønnede par. Den norske kirke har etter dette to liturgier for inngåelse av ekteskap. Vigsel 2003 gjelder fortsatt bare for ulikekjønnede par. De som skal vies, kan feire dagen med familie, slekt og venner. De kan si ja til hverandre med bare prest og forlovere til stede. Stort eller lite bryllup – i kirken blir livet lagt fram for Gud med bønn om velsignelse. Alle par som har giftet seg borgerlig, er velkomne til kirka for å be om forbønn for samlivet. For dette har kirken en egen liturgi.