Gravplassen i Lørenskog

Gravplassen i Lørenskog driftes av Lørenskog kirkelige fellesråd på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Gravplassen er en av landets største og rommer omkring 12000 graver. Vi tilbyr en rekke ulike typer graver, og du kan lese om alternativene nedenfor. Her kan du også bestille stell av grav, og du kan søke etter graver eller kommende seremonier. Dersom du er interessert, kan du også finne informasjon om lover og regler.

Gravplassen i Lørenskog