Gudstjenester for Sinsen menighet

Sinsen menighet ønsker å feire gudstjenester der alle kan kjenne seg inkludert og godt tatt imot - liten og stor, fattig og rik, mørk og lys.

Hver søndag har vi forberedt noe særskilt for barna i gudstjenesten. Vi har en skattekiste stående foran i kirken, og denne åpner vi like før barna går på søndagsskolen. Søndagsskole er det hver søndag, bortsett fra i skoleferiene. Kl.

11 er vårt faste gudstjenestetidspunkt. Ca. to søndager i halvåret har vi kveldsgudstjeneste. Det er nesten alltid nattverd på våre gudstjenester, også når det er dåp. Etter gudstjenesten har vi kirkekaffe, med god mulighet for å få en hyggelig prat og knytte kontakt med andre som kommer til kirken.