Barn og familie

Sinsen kirkes barne- og familiearbeid er vårt prioriterte satsningsområde. 2/3 av dem som bor i vårt nærmiljø er i alderen 0-40 år. Derfor ønsker vi å få til gode tilbud for både barna i førskolealder, barna i skolealder og for familiene.

For foreldre med nyfødte barn har vi et svært godt tilbud i Babysang hver onsdag (utenom i feriene). Annenhver torsdag har vi Supertorsdag! - med Småbarnssang, KorPasseStor og Supermiddag.

Supertorsdag er et fint sted for familier å møtes til mat, prat, sang og lek

Vi har familiegudstjenester omtrent én gang i måneden, og noen søndager er det søndagsskole. .

Vi har happeninger for de litt eldre barna: Tårnagenthelg og Lys Våken. Under finner du lenker til flere av aktivitetene, og litt generell informasjon om trosopplæring i kirken.