GRAVFERD

Gravferd kan gjerne skje fra Sinsen kirke. Det vil gi folk i nærområdet større anledning til å delta i gravferden. Etter seremonien inne i kirken føres da kisten ut og kjøres til et krematorium eller til en gravlund. De nærmeste gravlundene ligger ved Grefsen kirke, Østre krematorium og Østre Aker kirke. Det vanligste er at pårørende henvender seg til et begravelsesbyrå som hjelper familien med å avgjøre når og hvor gravferden kan finne sted. Så tar begravelsesbyrået kontakt med presten som igjen tar kontakt med familien. I forkant av gravferden møter de pårørende presten til en samtale om avdøde. Samtalen dreier seg om praktiske spørsmål omkring gravferden og så forbereder man en minnetale om avdøde. Vi anbefaler sterkt at naboer og alle som kjente avdøde gis anledning til å møte i gravferden, selv om mange eldre og døende ofte kommuniserer til familien at de ønsker en seremoni bare for de nærmeste. Vi anbefaler også at det holdes et minnesamvær i etterkant av gravferden slik at familie og venner kan være sammen litt utover de tre kvarter man er sammen i en bisettelse (selve bisettelsen varer vanligvis i 30-40 minutter, mens en begravelse gjerne varer en halvtime - tre kvarter lenger, alt etter hvor langt man må forflytte seg fra seremonirom til grav).