Vigsel i Sagene og Iladalen menighet

I Sagene og Iladalen menighet ønsker vi å vie og gi forbønn til alle som våger å begi seg ut på kjærlighetens vei.

Prestene i Sagene og Iladalen menighet ønsker dere hjertelig velkommen til Sagene kirke til vigsel eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap. Når dere har valgt en dato for bryllupet inviterer vi til en vigselssamtale.

Med en liturgi for inngåelse av likekjønnede ekteskap er vi glade for å kunne tilby ekteskap for alle! De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.