Våre aktiviteter i Sagene og Iladalen menighet

Vil du synge i kor, eller delta på gudstjenester? Lurer du på hvilke tilbud vi har for barn og unge, vil du besøke Sagene kirke for en stille stund, eller delta med frivillig arbeid? Se menyen under for hvilke aktiviteter og tilbud vi har i menigheten.