Det er mye forskjellig som foregår i kirkene våre. Noen ting er faste hver uke, mens andre arrangeres en gang i året, eller noe midt imellom! Her finner du en oversikt over det som skjer.