Velkommen til dåp!

Vi har gudstjenester med dåp i både Ris kirke og Holmenkollen kapell gjennom året.

PÅMELDING:

Meld inn dåp enkelt på nett via: https://kirken.no/kirkeneioslo 

under "påmelding til dåp".

Dere kan også ta kontakt med kirketorvet på: 23 62 90 09 eller kirketorget.oslo@kirken.no

Når dåpsdato er avklart blir dere kontaktet av prest for dåpssamtale når dåpen nærmer seg.

OM DÅPEN

Dåpen er et sakrament, en hellig handling - en gave der barnet legges i Guds hender. Der Gud lover å være nær med sin kjærlighet i gode og onde dager, i tid og all evighet. Dåpen vil finne sted i en av gudstjenestene våre, som er søndager kl. 11.

00 eller 12.00 av og til i Holmenkollen kapell. Hver gang noen blir døpt lyder den eldgamle velsignelsen «Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid!». Et barn ønskes velkommen til livet og kirken.

FADDERE

Dåpsbarnet skal ha minst to faddere. Faddere må ha fylt 15 år og må være medlem av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som anerkjenner barnedåp. Minst to faddere må være tilstede under dåpen. En fadder er en tillitsperson i barnets liv. Sammen med foreldrene skal fadderne gi barnet omsorg og hjelpe det til å leve og vokse i tro.

Sitat

Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til. Over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Ingen på jorden er himlen så nær som barnet han tar i sin favn.

(fra dåpssalme)

Artikkelsnarveger