Velkommen til dåp!

Gratulerer med den nyfødte! Vi i kirken ønsker å invitere dere til dåp.

OM DÅPEN

Dåpen er et sakrament, en hellig handling - en gave der barnet legges i Guds hender. Der Gud lover å være nær med sin kjærlighet i gode og onde dager, i tid og all evighet. Dåpen vil finne sted i en av gudstjenestene våre, som er søndager kl. 11.00 (av og til kl. 13 i Holmenkollen kapell). Hver gang noen blir døpt lyder den eldgamle velsignelsen «Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid!». Et barn ønskes velkommen til livet og kirken.

FADDERE

Dåpsbarnet skal ha minst to faddere.

Faddere må ha fylt 15 år og må være medlem av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn. Minst to faddere må være tilstede under dåpen. En fadder er en tillitsperson i barnets liv. Sammen med foreldrene skal fadderne gi barnet omsorg og hjelpe det til å leve og vokse i kirken.

Ring Kirketorget 23 62 90 09 så snart som mulig og forhør dere om datoer for dåp. Forespørsler kan også gjøres på e-post til: kirketorget.oslo@kirken.no

Når dåpsdato er avklart med Kirketorget får dere et invitasjonsbrev til dåpssamtale på epost. Bestille dåp via nett: https://kirken.no/kirkeneioslo under "påmelding til dåp".

Sitat

Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til. Over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Ingen på jorden er himlen så nær som barnet han tar i sin favn.

(fra dåpssalme)

Artikkelsnarveger