Velkommen til bryllup!

Bryllup er en viktig begivenhet. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene. I Ris er det mulig å feire både små og store bryllup. Kanskje ønsker dere et formelt bryllup med lang, hvit kjole. Eller kanskje dere kun ønsker en håndfull gjester. Det er også fullt mulig å feire bryllup i enklere, mer uformelle former hos oss.

I vitners nærvær gir dere hverandre løfte om at dere vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

HVEM KAN GIFTE SEG I RIS MENIGHET? Alle som ikke har adresse i Ris menighet må ha med seg egen prest og betale kr. 6000,- i leie for bruk av Ris kirke eller Holmenkollen kapell. Ris menighet stiller med organist og kirketjener dersom en eller begge er medlem av Den norske kirke og vigselen foretas av prest i Den norske kirke.

HVORDAN GÅ FREM FOR Å BESTILLE VIGSEL

Det første dere gjør er å ringe Kirketorget for å booke vigsel. Kirketorget tlf.: 23 62 90 09. Kirketorget vil se hva som er ledig, og sende informasjon. Pass på å sette dere inn i skjemaene som skal inn for å få prøvingsattest, samt å sende musikkskjema til aktuell organist. Originalen av prøvingsattesten som dere får fra folkeregisteret skal Ris menighetskontor ha dersom dere skal gifte dere i Ris menighet. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder.

Dersom det er noe dere lurer på om hvordan dere konkret ønsker å ha det i et av våre kirkerom, så ta gjerne kontakt med Ris menighetskontor.

Mer generell informasjon og praktiske råd finnes i lenkene under.