Dagens bibelord

Jakob 4,6–12

Dagens bibelord 18.07.2024

Jakob 4,6–12

6  Men nåden han gir, er større. Derfor heter det:
Gud står de stolte imot,
men de ydmyke gir han nåde.
7  Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. 8  Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn! 9  Klag og sørg, bryt ut i gråt! Vend latteren til sørgesang og gleden til alvor. 10  Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.
11  Ikke baktal hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror eller dømmer en bror, baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da gjør du ikke hva den sier, men setter deg til doms over den. 12  Det er én som er lovgiver og dommer, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men hvem er du som dømmer din neste?

Kilde: www.bibel.no