Barn og ungdom

Vi i Paulus og Sofienberg menighet ønsker at Paulus kirke, Sofienberg menighetshus og andre arenaer vi inviterer til, skal være et sted der alle barn føler seg inkludert og trygge. Gjennom kreativ formidling og spennende trosopplæring ønsker vi å legge til rette for tro, undring og fellesskap. Ta en titt på våre ulike aktiviteter og tilbud.