Trosopplæring

VISJON: Mennesker møtt av Jesus Kristus.MÅL: Gjennom en systematisk trosopplæring for alle mellom 0 og 18 år ønsker oppsal menighet å bidra til at barn og ungdom får møte Jesus Kristus gjennom tre kjerneverdier: MØTE, LÆRE og LEVE. Hovedfokuset for trosopplæringen er LÆRE-aspektet, men vi ser det som minst like viktig å MØTE barn og unge og å LEVE i fellesskap med dem.

Beliggenhet: Oppsal og Skøyenåsen ligger i Østensjø bydel. Oppsal Kirke ligger midt i hjertet av Oppsal. Den er omgitt av skole og turstier og mange går naturlig forbi kirkebygget i hverdagen. Menigheten har også et prekensted nr. 2, Søndre Skøyen Kapell som ligger et godt steinkast unna kirken. Kapellet er bygget på dugnadsinnsats og preges av å være en menighet med mange faste eldre brukere. det ligger masse potensiale i å bruke Kapellet mer aktivt i trosopplæringen for barn og unge. Tradisjoner: Skolegudstjenester til jul. Barnehagevandringer til jul og påske. Gode relasjoner til de fleste skoene og barnehagene i lokalmiljøet er en styrke for menighetens trosopplæring. Teologi: Luthersk. Sosiale forhold/oppvekstvillkår: Mange enslige, skilte, eneforsørgere. Få kjernefamilier.

Mange barn med to adresser, gjerne med begge foreldre i Østensjø bydel. Østensjø bydel er en gjennomsnittsbydel på mange måter. Det er en bydel i stor endring med stor befolkningsvekst. Fra 2004 til 2014 har befolkningsveksten på Oppsal vært 13 %. 49% av innbyggerne bor i blokk, 46% av befolkningen på Oppsal er en-persons familier. 38 % har høyskole/universitetsutdanning. Stor mobilitet på Oppsal, hvor det er størst blokkbebyggelse (mange treroms leiligheter), mens det er mindre mobilitet på Skøyenåsen/Godlia hvor det er større andel hus/villa-bebyggelse. Andelen fremmedspråklige innvandrere har økt betraktelig de siste årene og ligger nå rundt 21 %. Ungdommene har klar østkant identitet. Aktivitetstilbud: Idrettslaget står sterkt i lokalmiljøet. Fotball, håndball, basketball. På Skøyenåsen står korpset, tennis og turn sterkt.

Browseren din har feilaktig blitt gjenskjent som en bot utifra User-agent verdien = CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) . Vi hadde satt stor pris på om du kunne sende denne feilmeldingen til: skjeri@kirken.no slik at vi får fikset dette for deg og alle andre med samme browser