Gravferd - avskjed med et liv

Oppsal menighet ønsker å rekke ut en hånd til etterlatte og bidra til å gi den avdøde en verdig gravferd

Vi ønsker å løfte fram den trøst og det håp som troen på Jesus Kristus kan gi oss i smerten og sorgen.

Alle henvendelser om gravferd rettes til kirketorget.

Mange følelser kommer fram når noen som står en nær dør. I tillegg til de mange følelsene i en slik situasjon, kommer de mange praktiske gjøremålene. Mange opplever det vanskelig i sorg og savn å samle tankene og huske alt som skal gjøres. Da er det godt å oppleve støtte fra familie, slekt, venner og naboer. Forhåpentligvis kan denne orienteringen også være hjelp og veiledning i en vanskelig tid.

En person skal stå som ansvarlig

I henhold til gravferdsloven er det én person som skal sørge for gravferden. Det vil si at vedkommende skal ta de nødvendige beslutninger. Hvis nærmeste pårørende ikke kan eller vil være den som skal sørge for gravferden, må det gis skriftlig fullmakt fra vedkommende til den som tar dette ansvaret.

 

Begravelsesbyrå

Begravelsesbyrået forplikter seg til å følge strenge, fastsatte krav og bestemte etiske regler, som blant annet bygger på hensyn og verdighet i utføringen av yrket. Etter disse reglene har blant annet personalet taushetsplikt om personlige forhold. Det anbefales å kontakte et begravelsesbyrå, men vit at det også er mulig å ordne mye selv.

Tid og sted for gravferd og sorgsamtale

Begravelsesbyrået kontakter kirketorget og avtaler tid, sted og prest for gravferden. Oppsal kirke har fast begravelsesdag hver onsdag. Etter at kirketorget har fått melding om gravferden vil man bli kontaktet av presten for å avtale sørgesamtale.

Sørgesamtale

I sørgesamtalen avtaler man med presten hva som skal spilles, synges og sies under gravferden. Hvis man ønsker å holde minneordet selv er det en både rom og mulighet for det. Ønsker man heller at presten holder minneordet er det viktig at presten får vite mest mulig om den avdøde. Under sørgesamtalen informerer presten også om menighetens øvrige sorgarbeid.

Begravelse

I en begravelse gravlegges den avdøde. På graven settes det opp et kors med den gravlagtes navn, hvis dette er bestilt hos begravelsesbyrået. Visne kranser og blomster fjernes etter en tid, og når jorda på en kistegrav har sunket tilstrekkelig vil kirkegårdsbetjeningen sørge for planering og tilsåing, slik at alt er klart for oppsetting av gravstein.

Bisettelse

I en bisettelse kremeres den avdøde ved at kisten brennes i krematoriet. Den som har fylt 15 år, kan selv avgjøre om man vil bli kremert. En slik erklæring skal være skriftlig, underskrevet og datert. Dersom det ikke finnes noen erklæring, kan man likevel kremere den døde, med mindre det er kjent at dette var i strid med ønsket til den avdøde. Ved kremering blir ikke blomstene på kisten brent. Kremering skjer vanligvis noen dager etter bisettelsen.

Valg av gravsted eller urnenedsettelse

Ved gravlegging kan man enten velge enkel kistegrav eller festet gravsted. En enkel kistegrav gir plass til en kiste. Et festet gravsted gir vanligvis plass til to kister. Når avdøde var gift, velger mange å feste grav til gjenlevende ektefelle. Bruk av eksisterende eller festet gravsted forutsetter samtykke fra festeren. Ved kremasjon kan man velge urnegrav. I ettertid av bisettelsen blir man kontaktet av gravferdsetaten angående tid og sted for urnenedsettelse. Urnen skal settes ned innen 6 måneder etter dødsfallet. Det er mulig for de nærmeste å ta del i denne handlingen, og hvis ønskelig kan også prest medvirke. Urnenedsettelsen kan også foretas uten at noen av de nærmeste er til stede.

Dødsannonse i avisen

Begravelsesbyrået kan være behjelpelig med dødsannonsen. Ønsker man å gjøre det selv er det naturlig å ta kontakt med den eller de aviser man ønsker å benytte seg av. Avisene har sine innleveringsfrister som det er viktig å være klar over. Hvordan man setter opp annonsen kan man få mye hjelp til ved å se på hvordan andre har gjort det tidligere.

Båreandakt og syning

Presten står gjerne til tjeneste med båreandakt som er en enkel samlingsstund for den nærmeste familien ved båren. Dette kan kombineres med syning av avdøde. Mange pårørende som har sett den døde, etter at personen er lagt i kiste, er i ettertid takknemlig for det. Det å se den døde er viktig for sorgprosessen og er en hjelp til å akseptere det som har skjedd. Derfor er det verdifullt, men det er pårørende selv som avgjør om man ønsker dette. Dersom den døde er på sykehus eller sykehjem, kan båreandakten og syningen skje der.

Blomster eller minnegave

Døden skal ikke forskjønnes, men blomster er en måte å hedre den avdøde på. De fleste vil derfor bruke blomster når de pynter til gravferd, men det bør vises måtehold i bruk av blomster, kranser og liknende. Det mest praktiske er å benytte begravelsesbyrået, men man kan også ta hånd om blomsterkransene selv. Noen ønsker en minnegave til et formål den avdøde har hatt et nært forhold til istedenfor blomster til pårørende og ved kisten. Det bør da framgå av dødsannonsen hva man ønsker.

Sang og musikk

Det kan spilles meditasjonsmusikk på orgel før gravferden innledes med klokkeringing. Dette må avtales på forhånd i sørgesamtalen. Hvis man ønsker ekstra sang eller musikk, må pårørende selv gjøre avtale med sanger og musiker. Som oftest kan begravelsesbyrået være behjelpelig med dette. Organisten skal orienteres, og kan også være behjelpelig med råd. Det er mye fin musikk og mange fine salmer som høver seg godt som solistinnslag eller instrumentalmusikk i en gravferd, samtidig tilsier kirkerommets karakter som et sakralt rom at ikke all musikk og enhver sangtekst egner seg. Blant annet er det ikke rom for å spille av musikkopptak. Organist og prest skal godkjenne all sang og musikk som brukes under gravferden.

Salmevalget

Det er ikke alltid like lett å velge de riktige salmene til en gravferd. På en slik dag er man opptatt av å finne de riktige ordene og kjente melodier. Begravelsesbyrået eller presten kan være til hjelp her. I følge ordningen skal det velges fire salmer. Tre inne i kirken og en ute ved graven. Det er vanlig å få trykket opp salmeark via begravelsesbyrået, men man kan også benytte kirkens salmebøker gratis.

Gangen i gravferden

Gravferd etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenstlig karakter. Selv om den er fastlagt er det fullt mulig å sette sitt personlige preg på det som skal skje. Gangen i en gravferd er slik:

 • Klokkeringing
 • Preludium/Solistinnslag
 • Salme
 • Inngangsord og bønn
 • Minnetale
 • [Salme/musikkinnslag]
 • Skriftlesning
 • Salme
 • Kort preken
 • Bønn
 • Herrens bønn
 • Salme
 • Postludium/utgang.

Ute ved graven (ved bisettelse inne) fortsetter det slik:

 • Salmevers
 • Bønn
 • Kista senkes
 • Jordpåkastelse
 • Skriftlesning og velsignelse
 • Salmevers

Utbæring

Etter gravferdshandlingen bæres kisten ut. Til dette må det velges 6 bærere.

Minnesamling

For noen er det et ønske å invitere alle som har vært med i gravferden til en minnesamling etterpå. Omstendighetene rundt dødsfallet kan også være med å avgjøre om man vil ha minnesamvær eller ikke. Både Oppsal kirke og Søndre Skøyen kapell har lokaler tilgjengelig for leie til minnesamvær. Utleie kan du lese mer om her.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønad er behovsprøvd og skal dekke faktiske, nødvendige utgifter til gravferden. Utgifter til minnesamling regnes ikke som faktiske utgifter. Hvis den avdøde var over 18 år blir stønaden avkortet mot formue, tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde måneden etter dødsfallet, forsikringsbeløp, stønad fra fagforening, og liknende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Hvis avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad uten behovsprøving. Stønad til båretransport blir gitt når et medlem av folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km. Nødvendige utgifter ut over egenandelen blir dekket. Det blir også gitt stønad til gravferd og båretransport etter spesielle regler når dødsfallet har skjedd i utlandet.

Forslag til salmer

Det er ikke alltid lett å finne de rette salmene. Her er førti forslag fra Norsk salmebok (hentet fra gravferd.no).

416 Alltid freidig 308 Alt står i Guds 836 Bedre kan jeg ikke fare 816 Bred dina vida vingar 187 Deg være ære 56 Deilig er jorden 244 Den store, hvite flokk 864 Din fred skal aldri vike 257 Du er Gud over år og tider 196 Døden må vike 857 Eg er ein gjest i verda 473 Eg veit ei hamn 843 Eg veit i himmerik ei borg 838 Gud, når du til oppbrudd kaller 268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære 444 Hos Gud er evig glede 850 Hvor er det godt å lande 896 I dine hender, Fader blid 844 I himmelen 487 Ingen er så trygg i fare 863 Ja, engang mine øyne 862 Jeg er en seiler 497 Jeg er i Herrens hender 14 Jeg løfter opp til Gud 856 Jeg vet meg en søvn 179 Jesus lever, graven brast 669 Kjærlighet fra Gud 414 Lei, milde ljos 86 Navnet Jesus 866 Nå er livet gjemt hos Gud 814 O bli hos meg 808 Se, solens skjønne 270 Store Gud, vi lover deg 303 Sørg du for meg 608 Så ta da mine hender 855 Tenk når engang den tåke 460 Velt alle dine veier 295 Vår Gud han er så fast en borg 256 Å, tenk eingong 508 Å, tenk når engang

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Oppsal menighet

Oppsal kirke: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

Søndre Skøyen kapell: Dalbakkveien 39, 0682 Oslo

Kontoradresse: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

E-post: post.oppsal.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 99 60  Telefon- og besøkstid: Man-fre 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"