Dåp

Det er dåp. Et lite barn blir båret inn i kirkerommet, kanskje for første gang. Presten gjør korsets tegn til barnet og øser vann over hodet på den lille. Kanskje han eller hun skriker, kanskje ikke. Foreldre og faddere står rundt. I Den norske kirke blir de fleste døpt før de er seks måneder gamle, men ganske mange blir også døpt før de skal konfirmeres.

De døpte blir automatisk medlemmer i kirken og blir med i et større fellesskap med alle døpte i verden. Dåpen har tradisjoner tilbake til de første menighetene.

I Norge står fortsatt tradisjonen sterkt. I Oslo er det i underkant av 2000 dåp hvert år. I Oslo melder du på barnet til dåp hos Kirketorget, og så tar presten i menigheten der du bor kontakt med deg.

Sitat

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannesevangeliet, kapittel 3, vers 16

Unable to show searchform here, because there is no searchpage setup for the local unit. Fix this by adding a searchpage right below the local startpage