Musikk og kultur

Hasle menighet har et rikt og variert musikkliv, mye takket være vår organist, som leder to kor og berike gudstjenestene i samarbeid med andre musikere. Sjekk også kalenderen vår for flere kulturarrangement som konserter og temakvelder.