Diakoni i vår verden, i vår tid

Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket: Dette er diakoniens fire fokus -både i Hasle menighet og i hele Den norske krike

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling.[...]" sier kirkens "Plan for diakoni" (2007/2020). Det diakonale arbeidet skal bidra til å lindre nød, men også vurdere hva som til enhver tid er det diakonale behovet i den aktuelle situasjonen. Derfor kan diakoni i praksis være: samtaler med en ungdom som er i tvil om studievalg, et lunsjtreff for de eldre i menigheten, deltakelse i bydelsmøter og drive politisk påvirkningsarbeid, invitere til språkkafé, tilrettelegge for gjenbruk og ombruk av møbler og klær, og arrangere sorggrupper. Årlig deltar norske menigheter i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Frem til 24.

mars samler vi inn penger til KN's borring etter vann og bygging av brønner, som gir tilgang til livsviktig vann under koronaepidemien. Mange har dårlig tilgang på rent vann, men for bare 250 kr kan én person få rent vann for et helt liv! Solidaritet og barmhjertighet i handling - det er diakoni på sitt beste. Her kan du lese mer om Hasle menighets diakoniutvalg, lokale diakoniplan, samtaletilbud, sorggruppetilbud, og årets fasteaksjon. Renate (diakon), Mette (sokneprest) og Sophie (kapellan) er tilgjengelige for samtaler på telefon (og på kontoret i kirken, når koronarestriksjonene tillater det). Vi vil gjerne lytte til det du har på hjertet, både de hverdagslige tankene og de større eksistensielle flokene. Velkommen akkurat som du er :)