Et Guds under!

Dåpen har fulgt kirken fra Jesus selv ble døpt av døperen Johannes. Dåpen konstituerer oss som kirke og innlemmer oss i et verdensvidt fellesskap. Enhver som er døpt, hører til i dette fellesskapet, ikke minst lokalt. Når presten tegner oss med korsets tegn, blir vi merket for livet, og dette tegnet er et vitnesbyrd om at vi er blitt forenet med Kristus og hører til i kirken.

Barnedåp har helt fra begynnelsen stått sentralt og vært en bærende tradisjon i kirkens liv. Den er en tydelig bekreftelse på at troen er en gave som Gud gir, slik også livet er en gave fra Gud. Vi er et Guds under! Vi har også en del voksendåp, og i forbindelse med konfirmasjon er det alltid noen ungdommer som blir døpt. En flott opplevelse! Dåp skaper høytid og fest. Nye kommer til, og det er verdt å feire. I Grefsen er det dåp nesten hver søndag. Med mange som ønsker dåp, har vi jevnlig også egne dåpsgudstjenester for å komme foreldre i møte. Da blir mye av gudstjenesten fokusert rundt dåpen. Men den vanlige høymessen har også ulik karakter, og en gang i måneden har vi familiegudstjenester. Når den enkelte familie kommer til kirken for å feire dåp, bærer vi med oss forskjellig tanker om det som skal skje og om kirken generelt. Noen har vært der mye og trives, andre føler seg mer fremmed og usikre. Vi ønsker å legge til rette for at alle skal få en god opplevelse, og kjenne at de blir inkludert i gudstjenestens fellesskap, språk, musikk og tradisjoner.

Derfor er det viktig å møte foreldre i forkant. Alle som melder dåp inviteres til samtale med den presten som skal ha gudstjenesten. Da blir vi kjent, snakker om dåpens innhold og praksis, og søker å skape trygghet for det som skal skje søndagen i kirken. I samtalen informerer vi også om menighetens tilbud om trosopplæring fra 0 – 18 år. Er man usikker på om man i det hele tatt skal ha dåp, bærer på spørsmål angående dåpsteologi og kirkens praksis og tradisjon, er foreldre hjertelig velkommen til å ta kontakt med prestene for en samtale. En samtale som kan gi bredere grunnlag for et valg, og man er fortsatt fri til å velge dåp eller ikke. Har dere bestemt dere for dåp, så ta direkte kontakt med Kirketorget på tlf: 23629009. De hjelper dere med å finne dato og sender skjema som dere må fylle ut for å bli registrert. Vi prøver å legge til rette for at alle får den dagen de ønsker, men siden det til tider er stor pågang, er det fint å ha en alternativ dato. Hjertelig velkommen til dåp og til kirken! Nå kan man også melde seg til dåp elektronisk via "Min kirkeside". Følg linken under her.