Dåp

Dåpen er en av de store dagene i familien og en verdifull tradisjon. Barnet som er født blir tatt imot av familie, venner og menighet og får høre til den verdensvide kirke. Vi legger de døpte i Guds hender og ber om at de må være omsluttet av kjærlighet her i livet og til alle tider. Da de brakte små barn til Jesus og disiplene viste dem bort, sa han: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.»

Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv.

 I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, sier Jesus: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Dåp, bryllup eller gravferd?

For dåp og bryllup, kirketorget.oslo@kirken.no 23 62 90 09 (Man-fre 08:30-15:30)