Gudstjenester

Fagerborg menighet har et bredt gudstjenestetilbud.

I Fagerborg har vi satset på Gudstjenesten, noe som har resultert i mange forskjellige typer Gudstjenester med egne uttrykk. På høymessen kan du møte mange frivillige som i sammen med flott musikk, dedikerte talere og en fantastisk søndagsskole. Til oss kommer folk i alle aldre, fra de eldre til barnefamilier og ungdom. 9. ganger i året har Gudstjenestene fokus på de små og store - vi har fullt band som rocker det til - vi får besøk av skolekor og orkester og våre egne barne- og ungdomskor og ikke minst vår egen barnehage.

Hver høst startes opp med en Gudstjeneste i Stensparken – et samarbeid vi har med Vestre frikirke. Her feirer vi Guds nærhet med jazz og gospel, pølser og forhåpentligvis sol. Vi jobber også tett med barnehagene i nærområdet ble det arrangert påskevandring, pinsefest og julegudstjeneste. Det skal mange til for å gjennomføre og planlegge en Gudstjeneste. I tillegg til menighetens prester, kantorer og andre musikalske krefter og kirketjenere, er det flere frivillige som er engasjert som medliturger, nattverdmedhjelpere, kirkeverter, dåpsverter og kirkekaffeverter.