Menighetsrådet 2019-2023

Menighetsrådet er kirkedemokrati på lokalplanet, og styrer mye av det som skjer i menigheten. Det ble valgt nytt menighetsråd i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn 08. og 09. september 2019. Under finner du dem som ble valgt, med presentasjonen de ga på forhånd.

Her kan du også lese protokollene fra menighetsrådets møter.

Rigmor Smith-Gahrsen, f. 1961, bosatt i Østhellinga, MR-leder, seniorrådgiver ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

image3yngp.png

Jeg har lang erfaring fra arbeid i menighetsråd, først i Bakkehaugen fra 2007, og fra 2014 i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker, mye av tiden som leder for rådet. I den nye perioden vil jeg arbeide med å virkeliggjøre menighetens strategi som fokuserer på gudstjenester, dåp, frivillighet, barn og unge og synlighet. Jeg er opptatt av god møtestruktur og –kultur i menighetsrådets arbeid. Jeg vil jobbe med utvikling av gudstjenestene, særlig det som gjelder god formidling av bibeltekstene. I den større sammenhengen er jeg opptatt av kirka som kulturarena, og av estetiske uttrykk og kunst-dimensjoner i kirkelivet. Og så vil jeg fokusere på hvordan vi kan ivareta skaperverket, med klima som den viktigste saken i vår tid.

 

Per Olav Gundersen f. 1968, bosatt i Biskop Heuchs vei, nestleder i MR og varamedlem til Kirkelig fellesråd i Oslo, seniorrådgiver i Tolldirektoratet.

image1gyv3.png

Jeg er jurist/seniorrådgiver i Tolldirektoratet, hvor jeg har arbeidet siden 2012. Vi flyttet til Nedre
Tåsen i 2003, og har etter hvert fått to barn. Jeg er gammel speider og speiderleder, og da det eldste
barnet kom i speideralder var det naturlig å bli med i Tåsen speidergruppe som har lokaler i Bakkehaugen kirke. Jeg er opptatt av at kirken skal være et samlingspunkt i lokalsamfunnet, hvor det både er plass til gudstjenester og mer kulturelle innslag, samt lokalt arbeid for barn, unge og familier. Mitt bidrag til dette er speiderarbeidet hvor vi har et praktisk og godt samarbeid ved
at speiderne deltar i gudstjenester og annet menighetsarbeid.

 

Torunn Landrø, f. 1973, bosatt i Ullevål Hageby, psykiater ved Oslo universitetssykehus.

imagegsbbm.png

Jeg arbeider som psykiater i Oslo, og er for tiden ansatt ved Personlighetspoliklinikken
på Oslo Universitetssykehus. Vi flyttet til området for 8 år siden og er aktive i menigheten. Som medlem i trosopplæringsutvalget i menigheten i noen år nå, har jeg fått mer innblikk i hva menighet driver med og hvilke utfordringer man har. Jeg har blitt mer og mer opptatt av hvordan kirken kan være en del av hverdagslivet for hverdagsmennesker, da også for familier og barn.Jeg håper kirken med sitt budskap kan være et sted hvor vi alle kan finne rom for refleksjon og kontemplasjon, og ikke minst at kirken kan være en arena for opplæring i kristen tro.

 

Kaja Breivik Furuseth, f.1976, bosatt i Michel Nielsens vei, advokat.

image6zo1o.png

Når eg no stiller til val til soknerådet i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn, er temaet barn
i kyrkja ein viktig del av grunnen. Eg har dei siste åra sete i Trusopplæringsutvalet i vårt sokn, og
kjenner planane for trusopplæringa. I soknerådet vil eg arbeide for å få til ei heilheitleg planlegging med stab og frivillige slik at kyrkja kan bli ein møteplass for barn og unge der dei både kan oppleve å bli sett og verdsett, og få kunnskap om Gud, Bibelen og eit kristent liv. Kyrkja som møteplass er viktig
også i nærmiljøet. Eg vil ta vare på kvardagskyrkja der folk kjem og et middag i lag, og samlast til korøving og andre aktivitetar. Eg vil gjerne ha meir samarbeid med lokale organisasjonar, kor og korps,
slik at dei kan bruke våre lokale og vi kan sjå og høyre dei i gudstenester og andre arrangement.

 

Inger-Marie Schjønberg f. 1975, bosatt i Hammerstadgata, student. 

image5gw4a.png

Satsningsområder:
• Åpenhet og toleranse, en kirke for alle
• Sosiale tilbud for barnefamilier, som tilbud om søndagskole
• Tilbud om barnekor
• Et tilbud i kirka for unge voksne
• Kulturelle tilbud i kirka som konserter, kor etc

Jeg vil arbeide med å åpne kirka for alle, også dem som ikke så ofte besøker den. Det bør være et mål for kirka å prøve inkludere flere. Jeg har et ønske om at kirka skal bli et naturlig møtested for barnefamilier og at det kommer i gang en søndagsskole. Kirka har et stort
potensial for å være en arena for tro, tvil og de gode samtalene, og blir jeg valgt inn ønsker jeg å jobbe for å videreutvikle denne arenaen. Jeg vil jobbe med utvikling av gudstjenestene,
og da særlig gjøre dem familievennlige.

 

Ann Elisabeth Johansen f. 1955, bosatt i Eventyrveien, representant til Kirkelig fellesråd i Oslo, billedkunstner/kurator.

imagenyz46.png

Med interesse og refleksjon - stiller jeg til valg til en plass i menighetsrådet.
I mer enn 40 år har jeg bodd i Ullevål Hageby med min familie, og kjenner følgelig til miljø og
mennesker i flere generasjoner. Mitt bidrag til menighetsrådet, er basert på erfaring fra kulturforvaltning
og flere styreverv. Jeg har et sterkt engasjement for økologi og miljøspørsmål, og ønsker å arbeide
for en «grønn» tråd i menighetens aktiviteter og strategier. Min overordnete ambisjon er en styrket
formidling og utvikling av det gode omdømme, senke terskelen, slik at «folk flest» kommer til kirke og
menighetens ulike arrangement.

 

Svein Homstvedt, f. 1951, bosatt i Bergsalléen, seniorrådgiver i SSB. 

imageooei.png

Jeg er født og oppvokst i Oslo, og er utdannet som naturforvaltningskandidat fra det som en gang het
Norges landbrukshøgskole. Fra 2011 er jeg seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB) etter å ha vært seksjonssjef for miljøstatistikk samme sted i 17 år. Før dette jobbet jeg 12 år i Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). Jeg har ikke tidligere erfaring fra menighetsråd, men jeg har flere års erfaring med lederoppgaver i KFUM-kameratene, både som fotballlagleder, sommerleirleder for barn, påskeleir-leder for ungdom og styremedlem, og var siden leder og trener for Bakkehaugens fotballgutter. De var tilsluttet KFUM-kameratene sentralt og Bakkehaugen menighet lokalt. I de seinere årene har jeg fulgt et barnekorarbeid i Rødtvet menighet på nært hold. Som bestefar til 5 barnebarn fra 10 år og nedover er jeg opptatt av hva menighetene har å tilby barn og unge, og ønsker velkommen kreative tiltak for å nå ut til flere. Samtidig må kirken være et naturlig sted å oppsøke i alle livsfaser – og for alle minoritets-grupper. Jeg ønsker at vi skal være ydmyke, og skape et sted for undring og refleksjon, lyttende, gjerne spørrende, også til hva som skal være kirkens sjel i turbulente tider nå og framover.

 

Marianne Marstrand, f.1952, bosatt i Vestgrensa, pensjonist.

imagenzy5r.png

Jeg er teolog og prest. Jeg har arbeidet ved Bredtveit fengsel, tatt nordisk
grunnfag, bodd i et økumenisk retreatsenter i Italia, og arbeidet i et lager. Den siste yrkesperioden
var som sykehjemsprest kombinert med Hasle menighet. Mens jeg arbeidet på sykehjem og samtidig var småbarnsmor, oppdaget jeg hvor utrolig viktig trosopplæring for barn er! Barnelærdommen, gjerne
sunget, satt ofte som spikret. Slik sett har jeg mye erfaring fra kirkelig arbeid, men jeg har ikke sittet i
menighetsrådet før, og ser fram til å se en menighet fra det perspektivet. Som pensjonist er jeg nå frivillig i Vestre Aker, det er fint. Jeg bidrar ved gudstjenester og er med på å arrangere Tro- og Tanke- kvelder. Jeg liker gudstjenester tilrettelagt for barn og familier, også for dem som ikke er kirkevante, og de mer meditative kveldsmessene. Og selvfølgelig høymesser, gjerne med kor! I menighetsrådet vil jeg gjerne være med og planlegge hvordan vi i menigheten kan være en god møteplass med fellesskap og rom for både tvil og tro, styrke og svakhet, et sted for åndelig søken og hvile. Jeg ønsker å bidra til bedre kommunikasjon utad, at det fine som skjer hos oss kan bli enda bedre kjent i nærmiljøet.

Varamedlemmer: 

Karl-Andreas Berteussen, f.1945, bosatt i Blåsbortveien, 1.varamedlem, pensjonist.

imagek1k9t.png

Jeg er utdannet geofysiker og har hatt flere stillinger innen forskning og i oljeindustri. Fra 1995 var jeg i Houston, Texas. Det lærte meg hvor viktig kirken faktisk er og at en må gjøre en innsats for å beholde den. De siste 10 årene var jeg professor og forskningssjef i Abu Dhabi. De fleste av kollegaene var muslimer og jeg har fremdeles nære muslimske venner. Jeg har gjennom dette lært mye om fremmed kultur og religion og mistet mange fordommer. I vårt samfunn står kirken og lokalmenighetene godt plassert for å legge til rette for en dialog som kan øke kunnskap og aksept og fremme integrering, både mellom kulturer, som religionsdialog, og lokalt mellom ulike generasjoner og sosiale lag. Videre har vi det siste året sett skolebarn gå i protesttog fordi de mener at vi er i ferd med å ødelegge skaperverket. Mange av dem har det åpenbart vondt og da mener jeg kirken har en plikt til å gjøre noe. Jeg ønsker som medlem i menighetsrådet å jobbe for at vi kan ha møteplasser for dialog mellom mennesker og at kirken skal komme på banen når det gjelder bærekraftig forvaltning av skaperverket. Her dreier det seg om utveksling av kunnskap og å ta etisk riktige avgjørelser.

 

Anne Dagny Skallerud f. 1952, bosatt i Nydalsveien, 2.varamedlem, pensjonist. 

image0mezk.png

Jeg er utdannet fysioterapeut, Spesialist for barn og unge. Etter 40 år i arbeid gikk jeg av med pensjon
i 2016. Jeg har hatt noen organisasjonsmessige verv, bl.a. 3 år som kasserer i en privat barnehage i  Tvedestrand. I kirkelig sammenheng har jeg vært kontakt for Kirkens Nødhjelp, sittet i dåpsutvalget og vært søndagsskoleleder i første halvdel av 90-tallet. Senere styreleder for Nordberg barne- og ungdomskor (2002-2006). Etter at jeg flyttet til Nydalen i 2018 har jeg funnet meg til rette i Bakkehaugen kirke, og synger i bl.a. i Bakkehaugen prosjektkor. Jeg er opptatt av feiring av gudstjenesten, og ønsker i menighetsrådet å bidra til at mennesker kan komme med sin tro og tvil og finne tilhørighet i kirken. Jeg ser det også som viktig å arbeide videre for at de tre tidligere menighetene kan forenes i en felles tilhørighet. Fremover ønsker jeg også å følge opp vedtaket om Grønn menighet.

Varamedlemmer valgt inn med personstemmer: 

3.varamedlem: Marit Weiby

4.varamedlem: Solveig Strand

5.varamedlem: Anne S. Falkenberg

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet

Felles menighetskontor:

Ullevålsveien 117

0361 Oslo

 

Kontortid: man-torsdag kl. 10-12

Telefon: 23 62 93 70

Sentralbord for kirkene i Oslo: 23 62 90 00

Kirketorget (for spørsmål om dåp, vielser og gravferd) 23 62 90 09

Organisasjonsnummer 914 809 886

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn

Soknets to kirker:

Bakkehaugen kirke

Carl Grøndahls vei 27

0871 Oslo

 

Vestre Aker kirke

Ullevålsveien 117

0361 Oslo

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"