Vi ser alltid etter menighetsmedarbeidere og har ofte behov for kirketjenere. Se mer informasjon nedenfor.