Til seremoniene benyttes som oftest en av kirkene. Seremonien, ledelse av seremonien og eventuelle valg av religiøse ritualer legges opp mest mulig i samsvar med den avdødes religion og livssyn. Her kan en få hjelp ved å gå inn på www.kirken.no eller til Humanetisk forbund www.human.no eller det tros- eller livssyn som er aktuelt for å se mer om seremonier.

Råholt kapell, et livssynsnøytralt seremonirom, og er åpent for alle. Kirkene derimot kan bare benyttes til kristne gravferder.

Alle kan gravlegges på kirkegården uansett livssyn og gravferdsseremoni. Gravferdseremonien skal finne sted senest ti virkedager etter dødsdagen.