Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og handler om hvordan kirken viser nestekjærlighet, er inkluderende, viser engasjement og ansvar for både miljø, forbruk og rettferdighet. Diakoni handler om å dele tro, liv, glede, sorg og smerte.